Thông Báo Chính Sách Khách Hàng Thân Thiết

Rene Care thông tin chính sách khách hàng thân thiết áp dụng từ 01/08/2019 !!

Với chính sách mới này Rene Care mong muốn chăm sóc quý khách hàng tốt hơn

Thông Báo Chính Sách Khách Hàng Thân Thiết 3